Dag Myhr
82 oppg. D
 
dagm

Jobbet som brannmann, 2 barn, 3 barnebarn, bor på Tomter.