Dag Myhr
82 oppg. D
 
gub1

Jobbet som brannmann, 2 barn, 3 barnebarn, bor på Tomter.
 

 

  dag.myhr@online.no