Eddie Eriksen
80 oppg. C
 
 
e2


Jobbet i kommunen, 2 barn, 4 barnebarn, bor på Vestli.