Jan Gunnar Riiser
82 oppg. B
 
b1

Jobbet i skolevesenet, 3 barn, 5 barnebarn, bor i Drøbak.