Rolf Wibe
82 oppg. A
 
gub1

Jobbet i STF, 5 barn, 5 barnebarn, bor på Nesodden.
 

 

  rolfwibe@gmail.com