Rolf Wibe
82 oppg. A
 
b1

Jobbet i STF, 5 barn, 4 barnebarn, bor på Nesodden.