Stein Arild Græsholt
82 oppg. F
 
st

Jobber som lærer, 3 barn, bor på Kjelsås.