Yngve Rolf Berg
82 oppg. A
 

yng4

Jobber med "mystiske gasser", 4 barnebarn, bor i Helgesensgate 82.