Ola Narr finner vi øst for Carl Berners plass og på skrått over Finnmarkgata fra Tøyen II Borettslag. Ola Narr er navnet på kollen, også kalt Solhaug, som er det høyeste punktet på gården Tøyens eiendommer. Området er dels bebygd med blokker, dels det store  friområde som ble ryddet og oppjustert i begynnelsen av 50 årene med blant annet tømming av dammen som lå ovenfor hoppbakken. I fjellet ble det samtidig sprengt ut til store tilfluktsrom med inngang øverst i Helgesensgate..
Tante Linnea drev i mange år barnepark rett nord for Olabakken, og flere fra 80-82 har tidvis vært klientell her.

park1

På løkka nedenfor hoppbakken ble det hvert år bygd gedigne St. Hans bål.

Det var som regel flere bål lagd av de forskjellige gjengene. Fra byggeplassene på andre siden av Finmarksgaten fant vi bl.annet forskalingslemmer som vi bygde hytter i flere etager av som ispedd tjærepapp og diverse gamle bildekk ga et røyk og flammehav som ville vært utenkelig i våre dager. Alt brennbart søppel fra siste år ble hentet fra loft og kjellere og lagt på bålene. Nevnverdig miljøbeviste var vi ikke.

lokka1

Sirkus Arnardo benyttet løkka noen sesonger før de flyttet til området foran botanisk hage, og vi fikk gratis billetter som kompensasjon for støyen dette medførte..

 

lokka1

Området for St.Hans bålene.

lokka1

Her var vår skøtebane hvor vi tok våre første skøyteskjær, først med skruskøyter, senere hockey og/eller lengdeløp, og bak skimtes fotballbanen som etterhvert ble den nye sirkustomta.

Jong ble området som nå huser Tøyenbadet kalt. Ovenfor Bellevue (bildet) var det mange tysker brakker helt til midten av 50 årene. I dette området  ble det også arrangert skiskole vinterstid. En periode var det også satt opp en stilasje hoppbakke her.

bellevue